Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  10.09.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
2    възпитатели-1-4 клас
1   лектор история и цивилизация
1    учител биология и химия
1    учител математика и физика-4 часа
1    учител история и география
1    начален учител
1    учител прогимназиален етап – физика ,химия, човек и природа
1    учител математика – 5-8 клас
1    възпитател -5-8 клас
1    учител по практика  за деца с умствена изостаналост
1    учител по история – лекторски
1    учител по изобразително изкуство, информационни технологии
1    възпитател -1-4 клас
1    възпитател -5-8 клас

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    шивач
1    екструдерист
4    продавач – консултант
1    готвач
1    работник правене на колбаси
5  сезонен работник, горско стопанство
1    сервитьор
1    пълнач