Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  15.09.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
1    възпитатели-1-4 клас

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    шивач
1    екструдерист
4    продавач – консултант
1    готвач
1    работник правене на колбаси
1   сезонен работник, горско стопанство
1    сервитьор
1    пълнач