Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.05.2014 г.

 ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар ендокринология

1 лекар акушерство и гинекология

1 лекар неврология

1 лекар нефрология

1 лекар анестезиология

3 рехабилитатори по ЗИХУ

1 семеен консултант

1 психолог

1 логопед

1 медицинска сестра

1 социален работник

Работни места засредно специално, средно професионално, средно общо образование

 

1        Главен енергетик

1   кредитен консултант

1   консултант финансови решения

5   шофьори на ТИР

3   застрахователен консултант

1   сътрудник социални дейности

1   технически сътрудник

1   готвач