Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  24.09.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
2    учители по футбол
1    учител по ръгби
1    учител по изобразително изкуство
1    начален учител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    шивач
1    екструдерист
4    продавач – консултант
1    готвач
1    работник правене на колбаси
1    пълнач