Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  26.11.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

3 мед.сестри /по ЗИХУ /

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование
1    екструдерист
2    продавач – консултант
1    готвач
17    шивачи
3    работник строителство
1    машинист ПСМ/багерист/
3    монтьор на ел.мрежи и системи
2    продавач-консултант