Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.01.2016 г.

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. – 88 371

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3   продавач – консултант

5 шивач тапицерия за мека мебел

5   тапицер

2   сервитьори/ ки

1   работник, формиране на хранителни продукти

5   монтьо на ел.мрежи и системи

5   работник строителство

1   машинист ПСМ /багерист/