Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.06.2014 г. 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар ендокринология

1 лекар неврология

1 лекар нефрология

1 лекар анестезиология

3 рехабилитатори по ЗИХУ

1   кредитен експерт

1   мениджър екип

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо образование

1        Главен енергетик

1   кредитен консултант

1   консултант финансови решения

5   шофьори на ТИР

3   застрахователен консултант

200 шофьори товарен автомобил

1   барман

1   кредитен експерт

1   мениджър екип