Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  11.02.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

3        медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1   продавач – консултант

1   работник, формиране на хранителни продукти

5   монтьо на ел.мрежи и системи

5   работник строителство

1   машинист ПСМ /багерист/

1   продавач-консултант

1   сервитьор