Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  17.03.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

3        медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1   продавач – консултант

1   работник формиране хранителни продукти

5   монтьор на ел. мрежи и системи

1   продавач-консултант

1   сервитьор

1   леяр