Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.05.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

 

Работни места за специалисти с висше образование

3        медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование

5   монтьор на ел. мрежи и системи

1   шлифовчик, бижутерия

20   шивач

10   шофьори на автобуси

5   финансов консултант

2   шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

7   камериер/камериерка

1   барман/барманка

1    камериер/камериерка

1    сервитьор