Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.06.2016 г.

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

19   шивач

5   финансов консултант

1   барман/барманка

1    камериер/камериерка

1    сервитьор

2    заварчик

4    общ работник

3    оператор селскостоански машини

2    работник животновъд

1    пазач

2    общ работник