Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  23.06.2016 г. 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование

19   шивач

5   финансов консултант

1   барман/ барманка

1    камериер/ камериерка

1    сервитьор

2    заварчик

4    общ работник

3    оператор на селскостоански машини

2    работник-животновъд

1    пазач

2    общ работник

5    шивачки

20   работник в консервна фабрика

20   сезонен работник, земеделието

2   общ работник

1   общ работник

1    сервитьор

10    продавач-консултант