Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.09.2014 г.

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар ендокринология

1 лекар неврология

1 лекар нефрология

1 лекар анестезиология

3 рехабилитатори по ЗИХУ

1   кредитен експерт

1 възпитател –начален етап

2 детски учители

1 медицинска сестра – 4 часа

1 помощник директор учебна дейност

1 ресурсен учител

 

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо образование

 

  1. Главен енергетик     5   шофьори на ТИР 1   общ работник поддръжка сгради – 4 часа
  2. 1 крояч текстил
  3. 1   кредитен експерт
  4. 1   кредитен консултант