Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  11.08.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител по немски език

1    учител по история  на 4 часа

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

2    оператор селскостопански машини

1    общ работник

4     шивачки

1    сервитьор

5    продавач-консултант

1    общ работник

1    чистач/ хигиенист

2    сезонен работник в земеделието

 

 

ВЪРШЕЦ

 

 

1    монтажник,електрически елементи