Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  18.08.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител по немски език

1    учител по история  на 4 часа

2    учител, детска градина

1    учител биология и ЗОО

1    учител химия и ООС

1    учител физика и астрономия

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    оператор, селскостопански машини

1    общ работник

4     шивачки

1    сервитьор

5    продавач-консултант

1    общ работник

1    чистач/ хигиенист

1    сезонен работник, земеделието

ВЪРШЕЦ

1    монтажник,електрически елементи