Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  01.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

2    учител, общообразователен предмет в гимназиален етап

1    старши учител, начален етап на основното образование

ВЪРШЕЦ

1    учител, начален етап на основното образование

5    учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    оператор, селскостопански машини

4     шивачки

5     продавач-консултант

1     касиер

ВЪРШЕЦ

1    работник, поддръжка

2    монтажник, електрически елементи