Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  15.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

1    старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

2    учител, общообразователен предмет в гимназиален етап

1    старши учител, чужд език в начален етап на основното образование

1    възпитател, начален етап

1    старши учител, чужд език в начален етап на основното образование

1    младши учител, начален етап на основното образование

1    младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ВЪРШЕЦ

1    учител, начален етап на основното образование

5    учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

1    старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап

1    психолог, училищен

 

 

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

 

 

 

2    оператор, селскостопански машини

4     шивачки

5     продавач -консултант

1     касиер

3     шивачки

 

ВЪРШЕЦ

 

1    работник, поддръжка

2    монтажник, електрически елементи