Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  29.09.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

 

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител, хуманитарни и обществени дисциплини, в обслужващи звена в системата на НП

1    учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование

2    оператор, селскостопански машини

7     продавач -консултант

1     касиер

6     шивачки

2     работник, производство на филигранна бижутерия

1     дограмаджия дърво /пластмаса/ алуминий

1    пазач, невъоръжена охрана

1    общ работник