Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  03.11.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    оператор, селскостопански машини

6     продавач -консултант

2     шивачки

1     дограмаджия дърво /пластмаса/ алуминий