Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  15.12.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • социален работник

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    оператор, селскостопански машини

5     продавач -консултант

3     дограмаджия дърво /пластмаса/ алуминий

1     тенекеджия, довършителни работи в строителството

2     сервитьор

1     офис-асистент

1     водач на мотокар

4     обслужващ работник на абразиви

2     сервитьор

1     общ работник, промишлеността