Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.10.2014 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование:

1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ЗИХУ
1 медицинска сестра – 4 часа
1 помощник директор учебна дейност
1 възпитател 5 – 8 клас
1 възпитател 1 – 4 клас
2 треньор по футбол
1 треньор по ръгби
1 вокален педагог

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо образование

1 Главен енергетик
1 кредитен консултант
5 шофьори на ТИР
1 крояч текстил
1 сервитьор
1 работник кухня
1 кредитен експерт