Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  05.01.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • старши учител на деца с умствена изостаналост

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     дограмаджия дърво /пластмаса/ алуминий

5     монтажник дограма

1     крояч, резач на плоско стъкло

1     готвач

2     сервитьор

6     монтажник, електрически елементи