Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  02.02.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • Главен счетоводител
  • рехабилитатор по ЗИХУ
  • медицинска сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     крояч, резач на плоско стъкло

2     сервитьор

6     монтажник, електрически елементи

1     машинен оператор,производство на дървени въглища

1     общ работник

1     общ работник

3      шофьор на тежкотоварен автомобил

3      електротехници

1      енергетик

10      консултант (промотьор), продажби

2      обслужващ работник, промишлено производство

1      сервитьор