Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  23.03.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • рехабилитатор по ЗИХУ
  • медицинска сестра по ЗИХУ
  • Главен счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     крояч, резач на плоско стъкло

2     сервитьор

6     монтажник, електрически елементи

1     общ работник

3      шофьор на тежкотоварен автомобил

3      електротехници

1      енергетик

10      консултант (промотьор), продажби

4      обслужващ работник, промишлено производство

2      Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

2      стругари

1      общ работник

1      шофьор,лекотоварен автомобил

2      животновъд

10      шивачки

2      гладач

1      Сътрудник, социални дейности в социална услуга

1      Трудов посредник – ромски медиатор

1       пекар