Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  01.06.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1    социален работник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

38  сезонни работници в земеделието

2     пекар

1  търговски консултант

2 машинен оператор банциг

2 сервитьори

2     пълначи

1     работник спомагателни шивашки дейности