Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  08.06.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1    социален работник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3     сезонни работници в земеделието

2     пекар

1       търговски консултант

2      машинен оператор банциг

2      сервитьори

2     пълначи

1     работник спомагателни шивашки дейности

10   шивачи  мъжко/дамско облекло

3     общ работник