Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  22.06.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2    рехабилитатор по ЗИХУ

1    социален работник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2     сезонни работници в земеделието

1     машинен оператор банциг

2     сервитьори

4     пълначи

1     работник спомагателни шивашки дейности

10     шивачи  мъжко/дамско облекло

3     общ работник

1      продавач-консултант

2      монтьор на ел.мрежи и системи

1     сезонен работник в земеделието

2     обслужващ работник промишлено производство

2     зареждач промишлено производство