Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  06.07.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3     пълначи

1     работник спомагателни шивашки дейности

10     шивачи  мъжко/дамско облекло

3     гладач

3     общ работник

1 продавач-консултант

2 монтьор на ел.мрежи и системи

1 сезонен работник в земеделието

1  ортировач-опаковач

2   обслужващ работник промишлено производство

2 зареждач промишлено производство

3 машинен оператор, дърводелство

5     общ работник, промишлеността