Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  27.07.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     специалист

10     шивачи  мъжко/дамско облекло

2     гладач

5     екструдерист

1 продавач-консултант

1 монтьор на ел.мрежи и системи

1 сезонен работник в земеделието

1    сортировач-опаковач

2 зареждач промишлено производство

3 машинен оператор, дърводелство

5    общ работник, промишлеността

1 шлосер

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1     учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап