Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  10.08.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по немски език

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по           математика

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10    шивачи  мъжко/дамско облекло

2    гладач

5    екструдерист

1 продавач-консултант

1  монтьор на ел.мрежи и системи

1 зареждач промишлено производство

2 машинен оператор, дърводелство

5    общ работник, промишлеността

1 шлосер

1 портиер

1  чистач