Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  17.08.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2  рехабилитатор по ЗИХУ

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по немски език

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по математика

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10 шивачи  мъжко/дамско облекло

2    гладач

4  екструдерист

1 монтьор на ел.мрежи и системи

2 машинен оператор, дърводелство

5   общ работник, промишлеността

1 шлосер

2 чистачи