Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  24.08.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по немски език

1  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по математика

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по история и цивилизация

1  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по география и икономика

1   учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по биология и химия

1   учител,  в начален етап – по  английски език

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10     шивачи  мъжко/дамско облекло

2     гладач

4     екструдерист

1 монтьор на ел.мрежи и системи

2     машинен оператор, дърводелство

5 общ работник, промишлеността

2     чистачи

1 касиер

1 продавач-консултант

2 машинен оператор, производство на стъклени изделия