Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.12.2014 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ЗИХУ
1 учител по информатика и информационни технологии
1 козметик
1 началник производство

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1 Главен енергетик
1 кредитен консултант
5 шофьори на ТИР
1 сервитьор
1 кредитен експерт
2 настройчик монтажно оборудване и производствени линии
1 манипулант промишленост