Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  31.08.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по немски език

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по бълг.език и литература

1  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по           математика

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по         история и цивилизация

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по           география и икономика

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по          биология и химия

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по изобразително изкуство

1  учител,  в начален етап – по  английски език

1 възпитател

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10    шивачи  мъжко/дамско облекло

2    гладач

3    екструдерист

1 монтьор на ел.мрежи и системи

2  машинен оператор, дърводелство

5 общ работник, промишлеността

3    чистачи

1 касиер

1 продавач-консултант

2 машинен оператор, производство на стъклени изделия