Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.10.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

 

9      шивачи  мъжко/дамско облекло

3      екструдерист

1 касиер

2 крояч,текстил

3 шивачи

2    машинен оператор, производство на стъклени изделия

4 машинен оператор,шиене

1    формовчик

1     технолог, облекло