Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.11.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

8  шивачи  мъжко/дамско облекло

1  шивачи

3   машинен оператор,шиене

1 сервитьор

1 помощник готвач

2 пекар

1 чистач/хигиенист

3 оператор, селскостопански машини

2 пастир

2  общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство