Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  23.11.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

6 шивачи  мъжко/дамско облекло

3   шивачи

1  машинен оператор,шиене

1 сервитьор

1 пекар

3  оператор, селскостопански машини

1 пастир

2 общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство