Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  07.12.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

5  шивачи  мъжко/дамско облекло

1 сервитьор

2 пекар

3 оператор, селскостопански машини

2 пастир

2  общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

1 монтажник,електрически елементи