Актуални Новини

ДИСКУСИЯ ЗА АГРЕСИЯТА СЕ ПРОВЕДЕ В ІІІ ОУ „ИВАН ВАЗОВ”

DSC03764На 07.03.2016 г. с учениците от VІ и VІІ клас при ІІІ ОУ „Иван Вазов” се проведе дискусия на тема: „Как да отговорим на агресията в училище?”.

Филонка Горанова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Пламен Панайотов – инспектор от Детска педагогическа стая се срещнаха с учениците и представиха презентация по темата,  включваща 3 кратки филма.

В края на дискусията всички бяха единодушни, че на агресията има алтернатива и това е толерантността и решителният отпор.