Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27.11.2020 ГОДИНА

BERKOVITSA-1-1-92x150ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 27 ноември 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2019 и 2020 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори.

Докладва – Димитранка Каменова – Кмет

  1. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2020 година.

Докладва –  Лина Маринова- Директор ДБТ

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 ноември 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица