Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 14 септември 2020 г. /понеделник/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно утвърждаване на самостоятелни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците, от І до ХІІ клас за учебната 2020/2021 година в община Берковица.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица