Актуални Новини

ДНЕС Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл.61 от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година.  Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31 януари;

За второто тримесечие – до 30 април;

За третото тримесечие – до 31 юли;

За четвъртото тримесечие – до 31 октомври.