Актуални Новини, Новини

ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всяка година на 5 юни светът отбелязва Деня на околната среда (World Environment Day), а призивът е за опазване на биоразнообразието, съхраняване на природното богатство за бъдещите поколения, защита на екосистемите, намаляване на вредните емисии. Апелът е за положителна промяна за околната среда, за чиста природа.

За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е биоразнообразието. Вниманието е насочено към  борбата с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху живите същества на планетата, връзката им помежду им и с неживата природа и начините за опазване на видовете. Акцентът е върху съхраняване на флората и фауната и запазване на световното природно богатството.