Актуални Новини

ДНЕС СЕ ОЧАКВА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТСТЪПВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ИМОТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЗЕЙ НА РАДИЧКОВ В БЕРКОВИЦА

111Днес на заседание на Министерски съвет се очаква да бъде приет проект за решение /7 точка в дневния ред/ за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на Община Берковица, Област Монтана. Проектът за решение ще бъде внесен от министърът на регионалното развитие и благоустройство. С така предоставения имот Община Берковица ще изгради музей на Радичков. На свое заседание ОбС-Берковица с решение 1327 от протокол 54 /26.03.2015 г./ местният парламент даде съгласието си да приеме чрез безвъзмездно отстъпване от държавата в собственост на Община Берковица имот-частна държавна собственост, намиращ се на ул. Христо Ботев“ 2. Имотът и сградата ще бъдат за духовно средище – музей на Йордан Радичков. Общински съвет възложи на кмета Димитранка Каменова да продължи процедурата по придобиване на собственост на имота и днес се чака Министерски съвет да одобри решението.