Актуални Новини, Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕРКОВИЦА – ГОДЕЧ“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА“

Добри практики на сдружение „МИГ Берковица – Годеч“ бяха представени на семинар за журналисти по проект „Нови хоризонти на общата селскостопанска политика“.

Акцентът на дискусията бе как МИГ-овете помагат на хората да развият идеите си за бизнес.

В града под Ком местната инициативна група работи активно за създаване на условия за инвестиции и насърчава дейности, свързани с модернизацията на селското стопанство, подобряването на инфраструктурата, съхраняването на богатото културно наследство на територията на община Берковица, развитието на туризма, подкрепа на региона чрез финансиране на неземеделски дейности.

Приветстват се иновативни идеи, допринасящи за подобряване на жизнения стандарт на региона, проектни предложения, осигуряващи работни места и помагащи запазването на добрия бизнес климат в района.

В новия програмен период МИГ или както се нарича сега ВОМР (Водено от общностите местно развитие) е успешен модел за активизиране на местната енергия и начин за подобряване качеството на живот на хората чрез осигуряване на поминък и работни места. Особено важно е, че чрез някои от мерките, застъпени в програмите, се увеличават услугите, които се предлагат в общината, обогатяват се наличните към момента, повишава се качеството им  и се създава предпоставка за добър икономически растеж, което от своя страна води до подобряване на демографската ситуация в берковския край, качеството на живот на хората, желанието за усъвършенстване и просперитет.

Местната организация бе представена на семинара от Петя Генова – журналист и един от дейните участници в създаването на „МИГ Берковица – Годеч“. Тя споделя, че постигнатото от „МИГ „Берковица-Годеч“ доказва, че сдружението защитава истински ценности, то е движеща сила за промяна и развитие. Показало е, че е иновативно и се явява мощен инструмент за напредъка на селските райони. Затова такива МИГ-ове не само, че не бива да бъдат пропускани, но и трябва да бъдат търсени.

watermarked-20200613_105500watermarked-20200613_101034