Актуални Новини

ДОБРОВОЛЦИ ОТ АНГЛИЯ В ДДМУИ – БЕРКОВИЦА

От началото на месец юли английски доброволци се трудиха  в ДДМУИ в град Берковица по линия на сътрудничество между Дома и Фондация „Образователен Тръст Багават“ в рамките на програма Леонардо Да Винчи на ЕК. Групата е от 12 младежи на възраст от 18 до 30 години със 6 ръководители от английска страна и работят доброволно в социалното заведение. Младежите, включени в програмата са с лични проблеми по отношение семейната или социална среда и чрез участието им се цели реинтеграцията им в обществото чрез работа за различни благородни каузи. Голяма част от британските младежи имат и специални потребности, както и здравословни състояния, сходни с тези на децата и младежите от ДДМУИ. Част от дейностите, които доброволците извършиха са  ремонт и пребоядисване на пейки, огради и външно оборудване, както и главния входен портал на социалното заведение. Нарисувани бяха приказни герои на някои стени в общите части вътре в дома- изцяло обновеното фоайе пред мулти-сензорната зала е прекрасен пример за това. Доброволците сами си осигуряват средства за материали чрез спестявания и джобни пари. Важен елемент от престоя на английските гости са спортните игри и занимания с децата от дома. Двуседмичното посещение на групата от Англия е осъществено благодарение на директора Славимир Кирилов, който  е включил социалното заведение в доброволческите програми на фондацията. Практиката показва, че посещенията на доброволчески групи се отразяват много положително, както на децата в неравностойно положение в социалните заведения, с които доброволците непрекъснато работят, така и на самите доброволци.