Актуални Новини

ДОБРОВОЛЦИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАБОТЯТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДДЛРГ „ЛЮБА ТЕНЕВА“

Фондация „Образователен Тръст Багават“  е осигурила екип мотивирани доброволци от Великобритания, които в продължение на две седмици работят за подобряване на условията в ДДЛРГ „Люба Тенева“ гр. Берковица. Младежите са в неравностойно положение и са подпомагани от английската социална система. Сътрудничеството между английската фондация и социалното заведение е на база сключено споразумение. Двете страни са убедени в потенциала на децата в неравностойно положение, споделят чувството за социална отговорност на неправителствения сектор в България и водени от целите на благотворителността, обучението, модернизацията и развитието са сключили споразумение за сътрудничество по проект ‚Да живееш и учиш в чужбина“, координиран от Фондация „Образователен Тръст Багават“ в рамките на програма „Леонардо Да Винчи“ на Европейската комисия. В рамките на сътрудничеството си двете страни са поели ангажимента да осъществяват и развиват съвместни проекти от взаимна полза на обществото. В рамките на двете седмици престой доброволците ще направят ремонт на стените в спортния салон на ДДЛРГ „Люба Тенева“ и ремонт на пералното помещение. Партньорството между двете страни  ще е в рамките на 5 години.