Актуални Новини, Новини

Доклади от анализи и проучване за територията на МИГ Берковица-Годеч

Местна инициативна група-Берковица и Годеч публикува  следните доклади от анализи и проучване за територията на Сдружението:

I.       СЕКТОРЕН АНАЛИЗ: „РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: ВЪЗМОЖНОСТИ, НАСОКИ И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ”

II. АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.

 III.  СЕКТОРЕН АНАЛИЗ: „РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ” С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.

Документите съдържат както проучване и анализ на състоянието на съответния сектор на територията на Сдружението, така и представяне на  възможности и насоки за развитие  и добри европейски практики в областта. В офиса на МИГ-Берковица и Годеч  и на информационните ни събития може да получите и брошура с обобщена информация.

“МИГ – Берковица и Годеч”
3500 гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” №4, офис 116
телефон: +359953/89116