Образование

ДОКУМЕНТИ ПО РМС 704/05.10.2018 г.

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Малина” – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Пролетна дъга” – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Звънче” – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Червената шапчица” – с. Боровци

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Детелина” – с. Замфирово

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина “Васил Левски”- с. Бъзия