Образование

ДОКУМЕНТИ ПО РМС 704/05.10.2018 г.

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Малина“ – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Пролетна дъга“ – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Звънче“ – Берковица

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Червената шапчица“ – с. Боровци

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Детелина“ – с. Замфирово

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина „Васил Левски“- с. Бъзия